L'Acord de 7ª de Dominant

                1. CONSTITUCIÓ

                        L'Acord de 7ª de Dominant es forma sobre el V grau del Mode Major i menor harmònic

                        Estats i xifrats

                2. RESOLUCIÓ PRINCIPAL (V - I)

                        a) Moviment de les Veus:    Resolució del tritó (5ª Disminuïda o 4ª Augmentada)

   

                            Procediment: Fonamental (sol)               4ªJ asc/5ªJ desc (do) o immobilitat (sol)

                                                 (si)                            2ª asc (do)

                                                5ª (re)                              en el baix 2ª asc/desc (mi/do) i en les altre veus lliure de

                                                                                           moviments (do/mi/sol).

                                                (fa)                            2ª desc (mi)

                             Resolucions amb els acords de V7 i I complets en Estat Directe

                        b) :

                        c) Cadència Trencada:    Escriure l'acord de V7 complet (amb 5ª). Incomplet (sense 5ª) només si la                                                                 fonamental (sol) pot resoldre a la 3ª de l'acord de VI- (do).

                                                                 Duplicar la 3ª de l'acord de VI-.

                        d) Resolució Indirecta de la 7ª:    La 7ª resol en una altra veu, el baix o la soprano.

                                                                            La 7ª pot pujar de grau o baixar de 4ª si ve preparada o de                                                  grau inferior.

                                                                              Evitar que la 7ª en pujar de grau resolgui en uníson.

                            e) Resolució de l'Interval de 7ª en 8ª Directa:    S'ha d'evitar resoldre l'interval de 7ª en 8ª                                                                                                                 Directa.

 

                3. COM ARRIBAR ALS BAIXOS DE L'ACORD DE 7ª DE DOMINANT

                        a) Estat Directe i 1ª Inversió:    Es pot arribar mitjançant qualsevol moviment del baix.

                        b) 2ª Inversió:    S'ha d'abordar i sortir per grau conjunt i/o immobilitat.

                                                   Tenir en compte la no preparació de la 4ª Justa.

                        c) 3ª Inversió:    Si es vol preparar la 7ª, cal arribar-hi per immobilitat.

                                                  Si no es vol preparar la 7ª, es pot arribar per qualsevol moviment del baix (no forma una                                                   4ª Justa) a excepció del moviment disjunt descendent.

 

                4. ACORD TRÍADE DE DOMINANT ↔ ACORD 7ª DE DOMINANT

                        L'acord de dominant tríade tant pot passar de tríade a quatríade com de quatríade a tríade.

                        Procurar no introduir la 7ª per un moviment disjunt descendent.

 

                5. LA NO PREPARACIÓ DE LA 7ª

                        No arribar a l'interval de 7ª per moviment directe disjunt. Fer arribar una de les veus de l'interval de 7ª per moviment conjunt (la soprano en veus extremes).

                        No introduir la 7ª per un moviment disjunt descendent.

 

                6. LA NO PREPARACIÓ DE LA 4ª JUSTA EN 2ª INVERSIÓ

                        Mantenir una nota comuna des de l'acord anterior.

                       Arribar a l'interval de 4ª Justa per moviment contrari, o directe si una de les veus va per graus                conjunts. Per tant, es pot arribar al +6 per salt.

 

Els Enllaços dels Acords

Paco Salavert       

1