L'Acord de 9ª de Dominant

                1. ELS ACORDS DE 9ª

                        Es formen afegint una 3ª a l'acord de 7ª. En aquests acords hi ha 2 dissonàncies, la 7ª i la 9ª.

                      Alguns tractadistes consideren la 9ª com a nota estranya (retard o apoggiatura). Només els acords sobre la dominant tenen reconeixement clàssic.

 

                2. L'ACORD DE 9ª DE DOMINANT

                        Amb respecte a la 9ª i l'interval entre fonamental i 9ª val lo dit per la 7ª. Aquests acords es fan servir la majoria de cops amb la 9ª preparada.

                         A 4 parts es suprimeix la 5ª de l'acord.

                        És amb la 9ª a la soprano com millor resulta aquest acord. De no ser així, la 9ª haurà d'estar més alta que la fonamental i a distància de 9ª com a mínim.

                        Han d'evitar-se les 8es retardades per resolució de la 9ª. Recordi's que la 9ª a l'igual que la 7ª resol baixant de grau.

 

                3. L'ACORD DE 9ª MAJOR I MENOR DE DOMINANT

                        La 9ª Major és forma sobre el V grau del Mode Major, i la 9ª menor sobre el V grau del mode menor harmònic.

                        Els seus xifrats són: G9 i Gb9.

                                                            E.D.             1ª Inversió                  2ª Inversió                 3ª Inversió

                       

                        La seva resolució principal és sobre l'acord de tònica.

                                        a) Estat Directe                         Estat Directe/2ª Inversió

                                        b) 1ª Inversió                            Estat Directe

                                        c) 2ª Inversió                           1ª Inversió

                                        d) 3ª Inversió                            1ª Inversió

                        La resolució anticipada de la 9ª consisteix en convertir-lo en 7ª de dominant. Molt utilitzada en la cadència conclusiva.

                        Es pot passar d'un acord de dominant o sensible al de 9ª o viceversa. Per a efectes d'anàlisi no es considera que hi hagi un canvi d'acord sinó la funció de dominant prolongada.

                        Són possibles altres resolucions

 

                4. ELS ACORDS DE 9ª SOBRE ELS ALTRES GRAUS

                        Pertanyen a una estètica diferent al llenguatge harmònic tradicional, o bé dintre d'aquest s'interpreten les 9es com a notes estranyes (retards o apoggiatures).

 

Els Enllaços dels Acords

Paco Salavert       

1