7es de Subdominant

                1. PREPARACIÓ I RESOLUCIÓ DE LA 7ª

                        a) Preparació: La 7ª ha de venir preparada. De no ser així cal tenir en compte la no preparació de la 7ª.

                        b) Resolució: La 7ª ha de resoldre baixant. Diatònicament també són possibles les resolucions eludides i indirectes.

 

                2. MOVIMENTS PER ARRIBAR I SORTIR DEL BAIX DELS ACORDS DE 7ª

                        a) Arribar:    Estat Directe i 1ª Inversió        Aconsellable des de qualsevol grau

                                             2ª Inversió                                 Aconsellable arribar per grau conjunt o immobilitat

                                             3ª Inversió                                Aconsellable no atacar per moviment disjunt descendent

                        b) Sortir:       Estat Directe                            No aconsellable baixar de grau o moviment disjunt

                                             1ª Inversió                             →    Aconsellable pujar de grau o immobilitat

                                             2ª Inversió                                Pot pujar de grau si la 7ª resol indirectament en el baix.                                                                                                   Aconsellable pujar de grau o immobilitat.

                                             3ª Inversió                                Acostuma a baixar de grau

 

                3. ACORDS DE 7ª DE SUBDOMINANT EN ESTAT DIRECTE

                        Poden ser complets o incomplets (sense 5ª), duplicant la fonamental o la 3ª.

                        En l'enllaç de 2 acords de 7ª en E.D. a la 5ª inferior sol fer-se amb un complet i l'altre incomplet.

 

                4. RESOLUCIÓ 7es SUBDOMINANT II-7 i IVMaj7

                        L'acord de IVMaj7 és derivat de la 9ª del II-7 sense fonamental.

                        II-7            Resolució principal sobre el V7, VIIØ, i VIIº7.

                        IVMaj7        Resolució principal sobre el V7, VIIØ , i VIIº7.

                        En tots dos acords és possible i freqüent la resolució sobre el 6/4 cadencial

 

                5. RESOLUCIÓ 7es VI-7, III-7, i IMaj7 (Mode Major)

                        Prenent com a model l'enllaç V - I, tenim que la "resolució principal" d'un acord de 7ª és sobre un acord a una 5ª inferior. Per tant:

                        VI-7            Resolució principal sobre el II-7. També sobre el V7, VIIØ, i VIIº7 (~VII - I).

                        III-7           Resolució principal sobre el VI-7. També sobre el IVMaj7 (~VII - I).

                        IMaj7            →    Resolució principal sobre el IVMaj7. També sobre el II-7 (~VII - I).

 

                6. RESOLUCIÓ 7es bVIMaj7, bIIIMaj7(#5), i I-Maj7 (Mode menor)

                        bVIMaj7                Si el bVI (bVIMaj7) resol a VII (V7 o VIIº7), el bVI haurà de ser natural                                      (VI) per evitar la 2ª

                                                          augmentada.

                        bIIIMaj7(#5)     →    La 5ª Aug ha de resoldre pujant de 2ª, immòbil o cromàticament.

                        I-Maj7                   La 7ª (VII) ha de de resoldre a VI per evitar la 2ª augmentada que es produiria                                                           amb bVI.

                        Aquests acords en mode menor es fan servir molt poc perquè són molt dissonants. Per evitar tanta dissonància sempre és possible fer ús de l'escala natural. Evidentment canviarà l'espècie però no la seva funció tonal.

 

                7. LES 7es SUBDOMINANT EN LA CADÈNCIA PLAGAL

                        Amb el moviment IV - I al baix, poden escriure's sobre el IV grau qualsevol estat d'un acord de 7ª sense que la cadència plagal perdi la seva eficàcia.

Els Enllaços dels Acords

Paco Salavert       

 

1