Els Acords Tríades en 1ª Inversió

                1. DUPLICANT 3ª ó 6ª DEL BAIX

                        No duplicar el baix es considera normal en aquests acords. S'acostuma a duplicar la 3ª o 6ª del baix. Per tant, les duplicacions es podran disposar de la següent manera:

                            a) Amb la duplicació de la 3ª o 6ª formant uníson (4 posicions).

                            b) Amb la duplicació de la 3ª o 6ª formant octava amb 2 veus immediates (4 posicions).

                            c) Amb la duplicació de la 3ª o 6ª formant octava amb 2 veus no immediates (2 posicions).

                        En els enllaços en els que intervinguin acords de 6ª es tindran en compte les regles de l'harmonia vistes fins ara independentment del moviment del baix.

                          La funció tonal dels acords en 1ª inversió és la mateixa que correspon a l'acord en estat directe.

 

                2. DUPLICANT EL BAIX

                            Són graus de bona duplicació: I, V, IV, II

                                a) Per Moviment Directe:   - en el tenor, un grau de bona duplicació, i la 6ª en la soprano.

                                b) Per Moviment Oblic:      - en qualsevol veu i qualsevol grau (≠ sensible).

                                c) Per Moviment Contrari: - en el tenor, qualsevol grau (≠ sensible), i 6ª en la soprano.

                                                                        - en la contralt o soprano, un grau de boona duplicació, i per grau conjunt.

                                                                         - per contraposició.

 

                3. SÈRIE DE SEXTES

                            Quan se succeeixen 2 acords de 6ª és convenient és convenient duplicar el bar en un d'ells. S'escollirà la duplicació més idònia d'acord amb lo explicat anteriorment.

                            La sèrie de sextes és la successió de varis acords de 6ª. Es pot realitzar de diferents maneres:

                                    a) A 3 Veus: amb la 6ª a la soprano, i la 3ª  a la veu central.

                                    b) A 4 Veus: amb la 6ª a la soprano, la 3ª a la contralt, i al tenor duplicant alternativament el                                                            baix i la 6ª.

                                    c) Més lliurament: tenint en compte quan es dupliqui el baix les regles donades al respecte.

 

                4. LA SEXTA AMB CARÀCTER DE NOTA ESTRANYA

                            Com a Apoggiatura (6 - 5), Nota de Pas (5 - 6), Brodadura (5 - 6 - 5), Anticipació (5 - 6), i Escapada (5 - 6).

                            Quan la actua com a nota estranya, no hi ha cap inconvenient en duplicar el baix en qualsevol veu i qualsevol grau sense cap tipus de condició.

 

Els Enllaços d'Acords

 

Paco Salavert

1