Els Acords Tríades en 2ª Inversió

                1. DUPLICACIONS

                        a) Amb 4ª Justa: Normalment es duplica el baix, tot i que també és possible duplicar la 4ª o la 6ª.

                        b) Amb 4ª Aug o Dism: No s'ha de duplicar el baix.

 

                2. PREPARACIÓ I RESOLUCIÓ DE L'INTERVAL DE 4ª JUSTA

                        a) Preparació: Consisteix en que el baix o la 4ª vinguin de la mateixa nota.

                        b) Resolució: Consisteix en que el baix o la 4ª quedin en la mateixa veu.

                     c) Substitució a la Prep i Resol: El moviment de grau conjunt en el baix pot substituir la preparació                                                                             i resolució del baix o la 4ª.

                        d) La No Preparació de l'Interval de 4ª Aug/Dism: L'interval de 4ª Aug o Dism no cal preparar-lo. Es                                                                                                            pot atacar per salt.

 

                3. CLASSIFICACIÓ

                            a) 6/4 de Pas: És el que figura en mig de 3 notes que en el baix van per graus conjunts.

                            b) 6/4 de Brodadura: És el que figura en mig de 3 notes que en el baix fan una brodadura.

                            c) 6/4 de d'Ampliació: És el que està associat a altres xifrats (5 o 6) durant la immobilitat d'un baix                                                                 (ex: 5 - 6/4 - 5).

                                                                La combinació 5 - 6/4 o 6 - 6/4 només és possible si el baix segueix després                                                                  del 6/4 per grau conjunt o immobilitat.

                            d) 6/4 Cadencial: És el que es forma sobre la dominant de la tonalitat en el baix i va seguit del                                                            xifrat sobre el mateix baix.

                                                         La 6ª resol a la 5ª i la 4ª a la 3ª.

                                                         El 6/4 ha d'ocupar temps o part més important que el 5 que el segueix.

                                                       Entre el 6/4 cadencial i el 5 també es pot interposar un acord en funció de                                                          subdominant.

                        e) Consecució de 2 baixos amb 6/4: No permetrem 2 baixos amb 6/4 seguits si tots dos tenen una                                                                                      Justa, però sí si una d'elles és augmentada o disminuïda.

 

                        4. 6/4 AMB CARÀCTER DE NOTES ESTRANYES

                                a) Apoggiatura: Interpretarem el 6/4 cadencial com a dues apoggiatures que es produeixen sobre                                                           l'acord de dominant (V).

                                b) Nota de Pas: Interpretarem el 6/4 com a nota de pas quan vingui d'un acord en estat directe, de                                                            grau superior, descendeixi de grau, i ni el 6/4 ni l'acord en estat directe tinguin el                                                            baix duplicat.

 

Els Enllaços d'Acords

Paco Salavert       

1