Els Canvis de Disposició dels Acords

                    1. FINALITATS DELS CANVIS DE DISPOSICIÓ

                         Els canvis de disposició han de fer-se servir per donar riquesa rítmica en valors llargs, per millorar l'interès melòdic, per harmonitzar salts melòdics amb un sol acord, i en definitiva per enriquir l'harmonia.

                                 Hi ha 2 tipus:    a) Canvis d'Estat

                                                          b) Canvis de Posició

 

                    2. CANVIS D'ESTAT

                           Un acord canvia d'estat quan el baix va a una altra nota dins del mateix acord.

 

                    3. CANVIS DE POSICIÓ

                          Un acord canvia de posició quan alguna o vàries de les seves veus superiors van a altres notes de l'acord i el baix queda immòbil.

 

                    4. 8es i 5es SEGUIDES EN ELS CANVIS DE DISPOSICIÓ

                                  L'atac de l'acord i cada una de les seves disposicions hauran d'enllaçar correctament amb l'atac de l'acord següent.

                                  Per tant, haurà d'evitar-se entre que entre l'acord i cada una de les seves disposicions i l'atac de l'acord següent hi hagi 8es o 5es seguides.

                                  Excepció, quan s'arriba a la segona 5ª per moviment oblic i la nota que s'anticipa és d'igual o major durada.

 

                        5. LLICÈNCIES PERMESES DINS DELS CANVIS DE DISPOSICIÓ

                                   Dins des canvis de disposició no es tindran en compte:

                                            a) Moviments melòdics defectuosos.

                                            b) 8es i 5es dubtoses.

                                            c) Arribar o sortir per moviment disjunt d'un baix amb 6/4.

                                            d) Qualsevol duplicació mediocre d'un baix amb 6 o d'una altra nota qualsevol.

                                            e) Que en alguna de les disposicions de l'acord, aquest quedi incomplet.

                                    No obstant això, si poden evitar-se les anteriors llicències haurà de fer-se.

 

                        6. SÍNCOPE HARMÒNICA

                                    La síncope harmònica es produeix en prolongar un acord de temps o part dèbil a temps o part forta. S'ha d'evitar.

 

Els Enllaços d'Acords

 

Paco Salavert       

 

1