Harmonia Vocal

                1. LA TESSITURA DE LES VEUS

                        La tessitura de les Veus en el Cor Mixta és:

 

                2. REALITZACIÓ A 2 I 4 PENTAGRAMES

                        a) 2 Pentagrames

                        b) 4 Pentagrames

 

                3. DISPOSICIÓ DELS ACORDS

                        a) Tancada: entra la soprano i el tenor no arriben a la 8ª

                        b) Mixta: entra la soprano i el tenor hi ha una 8ª

                        c) Oberta: entra la soprano i el tenor hi ha més d'una 8ª

                        Per l'equilibri de les veus, eviti's no sobrepassar la distància d'8ª entre:

                                                                   * Soprano - Contralt

                                                                   * Contralt - Tenor

                        Arribarem a 2 octaves com a màxim entre:

                                                                    * Tenor - Baix

 

Els Enllaços d'Acords

 

Paco Salavert       

1