Els Moviments Harmònics

                1. EL MOVIMENT DE LES VEUS

                        a) Paral·lel, 2 veus pugen o baixen en la mateixa direcció i guardant la distància intervàlica.

                        b) Directe, 2 veus pugen o baixen en la mateixa direcció però no en paral·lel

                        c) Oblic, 1 veu queda immòbil i l'altre ascendeix o descendeix.

                        d) Contrari, les veus procedeixen en sentit oposat, si una puja l'altre baixa i viceversa.

 

                2. NORMES SOBRE LES 8es I 5es SEGUIDES (Moviment Paral·lel i Contrari)

                        a) Prohibides:    * 8ª Justa - 8ª Justa, Uníson - Uníson, i 5ª Justa - 5ª Justa

                                                 * 5ª Augmentada - 5ª Justa, i 5ª Disminuïda - 5ª Justa (segona 5ª en Estat Directe)

                        b) Permeses:      * 5ª Justa - 5ª Augmentada/Disminuïda (no en veus extremes)

                                                    * 5ª Disminuïda - 5ª Justa (segona 5ª en inversió)

 

                3. NORMES SOBRE LES 8es I 5es DIRECTES

                        a) Veus Extremes

                                    1. Permeses quan la part superior fa un moviment conjunt, de to o semitò.

                        b) Veus Interiors

                                    1. Permeses sempre que una de les veus procedeixi per graus conjunts.

                                    2. 5es directes permeses sempre que es produeixin per graus disjunts, si una de les notes que formen la 5ª es troba en

                                        l'acord anterior.

 

                4. L'UNÍSON

                        S'ha d'evitar arribar i sortir de l'uníson per moviment directe. L'uníson s'ha d'atacar i resoldre per moviment oblic o contrari.

 

                5. ELS ENCREUAMENTS

                        Les veus han de mantenir-se en els seus registres i no hauran de situar-se per damunt de la seva veu immediata superior, ni per sota de la seva veu immediata inferior, que és el que s'anomena encreuament.

 

Els Enllaços d'Acords

Paco Salavert       

1