Els Moviments Mel˛dics

                        De l'encadenament de diferents acords, resulta el moviment mel˛dic de les veus. Per tant en l'harmonia vocal resulten 4 melodies: soprano, contralt, tenor i baix.

                        Existeixen 2 formes d'evolucionar la melodia: el moviment conjunt i el moviment disjunt.

 

                1. INTERVALS MELĎDICS PERMESOS

                        a) Intervals Mel˛dics Majors, menors i Justos que no excedeixin una 6¬ Major

                        b) Interval Mel˛dic d'8¬ Justa

                                ╔s molt bo el salt d'8¬ Justa quan el moviment mel˛dic anterior i posterior sˇn en sentit contrari.

 

                2. INTERVALS MELĎDICS PROHIBITS

                        a) Intervals Mel˛dics Augmentats

                                    2¬ Augmentada, s'acceptarÓ si forma part d'un gir mel˛dic que va de la dominant a la t˛nica del mode menor. Tot i que es

                                                               pot evitar fent servir l'escala mel˛dica.

                                    4¬ Augmentada

                        b) Intervals Mel˛dics Disminu´ts

                                    Podran practicar-se sempre que resolguin en semit˛, en direcciˇ contrÓria a l'interval.

                        c) Intervals Mel˛dics de 7¬ i 9¬

                                    S'han d'evitar 2 salts mel˛dics en la mateixa direcciˇ, els 2 pujant o baixant, i que la suma sigui un interval de 7¬ o 9¬.

 

Els Enllašos d'Acords

Paco Salavert       

1