Progressions Amb Acords Tríades

                1. PROGRESSIÓ MELÒDICA

                        És la repetició a diferents altures d'un mateix disseny melòdic.

                        El disseny s'anomena model i les repeticions s'enumeren: 1ª, 2ª, etc.

 

                2. PROGRESSIÓ HARMÒNICA

                        Repetició en totes les veus dels dissenys respectius

                            a) Unitòniques: és la repetició del model sobre diferents graus de la tonalitat. Les repeticions acostumen a ser a distància de

                                                      2ª o 3ª. Poques vegades a distància de 4ª o 5ª.

                            b) Modulant: és la repetició del model en diferents tonalitats.

 

                3. REALITZACIÓ D'UNA PROGRESSIÓ

                       Ha de fer-se de tal manera que la disposició de les seves veus en les repeticions sigui igual que en el model.

 

                4. HARMONITZACIÓ DEL MODEL

                       Ha de ser totalment correcta, ja que un error en el model es reflectiria en cada una de les repeticions.

                      Ha de procurar-se que l'últim acord del model i el primer de la repetició enllacin correctament. No obstant s'admet que no sigui així, ja que l'oïda en aquest punt no aprecia un enllaç harmònic, sinó la repetició d'un model.

 

                5. IRREGULARITATS PERMESES EN LES REPETICIONS

                        En les repeticions els acords perden el seu caràcter funcional, són simples còpies del model. Només l'últim acord de la progressió recupera la seva funció tonal.

                         Per això en les repeticions s'accepten certes irregularitats:

                                a) Que la distància entre les repeticions no sigui la mateixa.

                                b) Que l'accentuació rítmica en les repeticions sigui diferent que en el model.

                                c) Que ha hagi alguna diferència de realització per raons de tessitura.

                                d) Duplicacions defectuoses o moviments melòdics no permesos.

 

                6. L'ESCALA MENOR NATURAL

                        És l'escala que faran servir els acords en les repeticions d'una progressió realitzada en tonalitat menor.

                       Per tant, tant el model com l'últim acord de la progressió seran d'acord a l'escala menor harmònica o melòdica.

 

Els Enllaços dels Acords

 

Paco Salavert           

1