Els Acords Quatríades i Les Escales

                1. ESCALES MAJORS

                                a) Escala Major

                                b) Escala Major Mixta

                                c) Escala Major Mixta Secundària

 

                2. ESCALES MENORS

                                a) Escala Menor Harmònica

                                b) Escala Menor Natural

                                c) Escala Menor Melòdica

 

                3. ESCALES MODALS

                        a) MAJORS

                                a) Escala Jònica o Major

                                b) Escala Lídia

                                c) Escala Mixolídia

                        b) MENORS

                                a) Escala Eòlia o Menor Natural

                                b) Escala Dòrica

                                c) Escala Frígia

                                d) Escala Lòcria

 

Escales, Tonalitat i Acords

 

Paco Salavert       

 

1