El Cercle de 5es

                1. EL CERCLE DE 5es   

                        Els 12 sons de l'escala cromàtica es poden ordenar mitjançant el cercle de 5es.

 

                        És més, si ens fixem en els 2 tetracords d'una escala major, veurem que són simètrics. Si al segon tetracord hi afegim un altre simètric veurem com se'ns forma una nova escala major, i així successivament tant ascendentment com descendentment fins tornar a l'escala que hem agafat com a punt de sortida.

 

Escales, Tonalitat i Acords

Paco Salavert       

1