La Sèrie dels Harmònics

            1. LA SÈRIE DELS HARMÒNICS

                        Es denomina sèrie dels harmònics d'un so a la gamma de sons que acompanyen un so fonamental de tal forma que aquests sons estan relacionats amb el so fonamental per un nombre enter de vegades la freqüència d'aquest.

                                    Ex: So fonamental (1er harmònic): f

                          Harmònics superiors:          2f, 3f, 4f, etc.

 

            2. FORMA PRÀCTICA DE CONSTRUIR LA SÈRIE DELS HARMÒNICS

                            La regla general és que els sons de doble nombre d'ordre estan a distància d'octava.

                                            Ex: el so 1 = 2, 4, 8, 16, etc.

                                                  el so 3 = 6, 12, etc.

                                                  el so 5 = 10, etc.

                                                  el so 7 = 14, etc.

                            Per tant, només ens cal saber els següents harmònics:

                                  El so 1 = Fonamental                     El so 9 = 9ª Major

                               El so 3 = 5ª Justa                       El so 11 = 11ª Augmentada

                               El so 5 = 3ª Major                       El so 13 = 13ª menor/Major

                               El so 7 = 7ª menor                       El so 15 = 14ª Major (sensible)

                            Només com a curiositat i ajuda per aprendre la sèrie dels harmònics, a partir del so 11 es forma una escala cromàtica fins el so 16.

            3. ELS ACORDS QUE DERIVEN DE LA SÈRIE DELS HARMÒNICS

 

 Sèrie dels Harmònics. Consonància i Dissonància

Paco Salavert       

 

1