Les Funcions Tonals

                1. CLASSIFICACIÓ

                        a) Funció de Tňnica

                                Es caracteritza per ser el principi i fi d'una tonalitat. És l'origen i el fi de la dinŕmica tonal.

                                Els acords que la configuren són aquells que no tenen el IV i VII graus (tritó). És a dir:

 

                        b) Funció de Subdominant

                                La seva funció és desenvolupar la tonalitat sense arribar a definir-la plenament. Fa de pont entre la funció de tňnica i dominant.

                                Els acords que la configuren són aquells que només tenen el IV grau. És a dir:

 

                        c) Funció de Dominant

                                És la zona on van a parar les tensions de la tonalitat. Dóna sentit a la funció de tňnica. És imprescindible per definir una tonalitat.

                                Els acords que la configuren són aquells que tenen els IV i VII graus (tritó). És a dir:

 

                2. MOVIMENTS HARMŇNICS

                        Segons sigui la seva funció tonal, els acords tendeixen en major o menor grau a moure's cap a altres acords de diferent funció.

 

                            a) Acords de Tňnica

                                    Els acords de tňnica, sobretot el IMaj7, són els més estables i no tenen cap tendčncia a moure's cap a cap altre acord.

                                    El seu moviment harmňnic és completament lliure i no ve narcat per cap tendčncia harmňnica determinada.

 

 

                            b) Acords de Subdominant

                                    Els acords de subdominant (IVMaj7 i II-7) són semiestables.

                                    Tendeixen per igual resoldre sobre tňnica o cap a un acord de dominant que és més inestable.

 

 

                            c) Acords de Dominant

                                    Són els acords més inestables.

                                    Tenen una marcada tendčncia a resoldre cap a tňnica.

 

 

                            * Grŕfic dels Moviments Harmňnics

 

Intervals, Cadčncies i Modulacions

Paco Salavert

1