L'Intercanvi Modal

                1. MODES I TONS RELACIONATS

                            Cada mode està emparentat amb altres modes que tenen en comú una de les dues condicions següents:

                                a) Relatiu: mateixes notes des de diferent centre tonal.

                                                ex: C Major, D Dòric, E Frigi, etc.

                                b) Paral·lel: mateix centre tonal i diferents notes.

                                                ex: C Major, C Dòric, C Frigi, etc.

                2. INTERCANVI MODAL

                            L'Intercanvi Modal està basat en la utilització d'acords que procedeixen d'algun mode paral·lel en el mode major.

                            Quan s'utilitza l'intercanvi modal, la modulació passatgera que es produeix no és cap a un altre to, sinó cap a un altre mode, ja que l'intercanvi modal es fa des de modes paral·lels. És a dir, igual centre tonal, diferents notes.

                            En general, el més freqüent intercanvi modal és el procedent del Mode Eoli i sobretot de l'àrea de subdominant (acords amb bVI i sense sensible) d'aquest mode.

                3. MODE EOLI

                4. MODE FRIGI

                5. MODE LIDI

                6. MODE MIXOLIDI

 

Intervals, Cadències i Modulacions

Paco Salavert       

1