Els Intervals

                1. CLASSIFICACIÓ

                        a) Harmònics, les seves notes sonen simultàniament.

                        b) Melòdics, les seves notes sonen successivament.

                        c) Conjunts, està format per 2 grups immediats (2ª).

                        d) Disjunts, està format per una separació més gran (3ª o més).

                        e) Enharmònic, intervals amb noms diferents però mateixa sonoritat.

 

                2. CONSTITUCIÓ

 

                3. INVERTINT INTERVALS

a) Major menor

b) Just Just

c) Augmentat Disminuït

 

                4. CLASSIFICACIÓ SEGONS LA SEVA SONORITAT

                        a) Consonàncies: Justos, i 3es i 6es M i m.

 

                        b) Dissonàncies: 2es M i m, 7es M i m, i Aug i Dism.

 

Intervals, Cadències i Modulacions

Paco Salavert       

1