La Modulació Cromàtica

                1. DEFINICIÓ

                            La Modulació Cromàtica es dóna quan en enllaçar 2 acords de tonalitats diferents hi ha una cromatització d'una o més notes diferents de l'acord inicial. Hi ha 2 tipus:

                2. EL CROMATISME I LA SEVA RESOLUCIÓ

                            Respecte al cromatisme, convé que estigui en la mateixa veu i que no es dupliqui cap de les 2 veus que el formen.

                            Aquest ha de resoldre per grau conjunt en la mateixa direcció o quedant-se en la mateixa nota.

                3. DUPLICACIÓ DE LA 1ª I 2ª NOTA DEL CROMATISME

                            Es permet duplicar la 1ª nota del cromatisme si és la fonamental de l'acord i està en estat directe. Millor si no és per moviment directe.

                            Es permet duplicar la 2ª nota del cromatisme si no és per moviment directe.

                4. LA FALSA RELACIÓ CROMÀTICA

                            Si el cromatisme no es troba en la mateixa veu es diu que hi ha una falsa relació cromàtica.

                                a) Serà correcta fent resoldre cada una de les notes en relació cromàtica amb un moviment de grau conjunt en el sentit de les seves alteracions.

                                b) Serà correcta quan la segona nota del cromatisme sigui la sensible i estigui en el baix.

 

Intervals, Cadències i Modulacions

Paco Salavert       

1