La Modulació Diatònica

                1. DEFINICIÓ

                        La Modulació Diatònica és aquella en que es canvia de tonalitat mitjançant un o més d'un acord comú a ambdues tonalitats, la de sortida i la d'arribada.

                2. L'ACORD PONT

                        S'anomena acord pont a l'acord comú a ambdues tonalitats però que té una funció tonal diferent en elles.

                        En el següent exemple podem veure com l'acord pont (C) té funció de tònica (I) en Do Major i de subdominant (IV) en Sol Major.

                        En cas d'haver més d'un acord comú en ambdues tonalitats, l'acord pont serà l'últim d'aquests. A major nombre d'acords comuns, major suavitat en la modulació.

                        En el següent exemple, els acords de A- i D- són ambdós comuns a ambdues tonalitats. L'acord pont serà l'últim, D-.

 

Intervals, Cadències, i Modulacions

Paco Salavert       

1