Els Tons Ve´ns

                1. ELS TONS VE¤NS

                        Els tons ve´ns o mÚs pr˛xims d'un to principal sˇn aquells que tenen una alteraciˇ en mÚs o en menys respecte d'aquell i el seu relatiu principal.

 

                2. LA TONALITAT RELATIVA PRINCIPAL

                        La tonalitat relativa principal Ús aquella que tÚ la mateixa armadura que el to principal per˛ diferent modalitat

                                Ex: Do Major i la menor, o Sol Major i mi menor

 

                3. L'ORIGEN DELS TONS VE¤NS

                        Qualsevol acord Perfecte Major o Perfecte menor pot ser considerat t˛nica d'una tonalitat.

                    a) Do Major

                        Per tant, si constru´m l'escala d'acords de Do Major tindrem:

                        Per tant tindrem que els tons ve´ns de Do Major sˇn:

                        Els tons ve´ns de Do Major sˇn doncs, els del II- (re m), del III- (mi m), del IV (Fa M), del V (Sol M), i del VI- (mi m).

 

                    b) la menor

                        El mateix ocorre en la menor, prenent com a base l'escala menor natural (l'˙nica que respecta l'armadura)

                        Per tant, tindrem que els tons ve´ns de la menor sˇn:

                        Els tons ve´ns de la menor sˇn doncs, els del bIII (Do Major), del IV- (re menor), del V- (mi menor), del bVI (Fa Major), i del bVII (Sol Major).

 

Intervals, CadŔncies i Modulacions

 

Paco Salavert       

1