El VI i el bVII en el Mode Menor

                1. EL VI EN EL MODE MENOR (Escala Menor Melòdica)

                        Per evitar la 2ª augmentada que es forma entre els graus bVI i VII, s'utilitza el bVI elevat un semitò, és a dir, el VI. Apareix en l'escala menor melòdica.

                        El VI s'utilitzarà només per anar al VII (sensible), evitant així la 2ª augmentada. Aquesta nota es tractarà com si fos una sensible i no es duplicarà.

                        Els acords en els que aparegui el VI seran acords de funció de subdominant, és a dir, accediran a uns acords de dominant o sensible.

                        A continuació podem veure diferents formes d'harmonitzar el VI:

                        Els acords on intervé el VI i que queden modificats són els següents:

 

                2. EL bVII EN EL MODE MENOR (Escala Menor Natural)

                        El bVII també s'utilitza en el mode menor per baixar al bVI.

                        Els acords en que aparegui el bVII seran també acords en funció de subdominant. Apareix en l'escala menor natural.

                        No es substituirà a la sensible pel bVII en els acords de dominant o sensible en les cadències.

                        El bVII es podrà duplicar. Una de les dues notes haurà de baixar de grau, l'altre serà lliure de moviment.

                        Els acords on intervé el bVII i que queden modificats són els següents:

 

Les Notes de Conducció Obligada

 

Paco Salavert       

1