Els Enllaços d'Acords

 

1. Els Acords Tríades

 

2. Harmonia Vocal

 

3. Els Moviments Melòdics

 

4. Els Moviments Harmònics

 

5. Els Acords Tríades en Estat Directe

 

6. Els Acords Tríades en 1ª Inversió

 

7. Els Acords Tríades en 2ª Inversió

 

8. L'Acord de 5ª Disminuïda de Sensible

 

9. Canvis de Disposició dels Acords

 

10. Progressions amb Acords Tríades

 

11. Els Acords de 7ª

 

12. L'Acord de 7ª de Dominant

 

13. L'Acord de 7ª de Sensible i Disminuïda

 

14. Les 7es de Subdominant

 

15. Progressions amb els Acords de 7ª

 

16. L'Acord de 9ª de Dominant

 

17. L'Acord de Sobretònica

 

Harmonia

Paco Salavert       

1