Escales, Tonalitat i Acords

 

1. La Tonalitat

 

2. El Cercle de 5es

 

3. Les Escales

 

4. Els Acords Tríades i Les Escales

 

5. Els Acords Quatríades i Les Escales

 

Harmonia

 

Paco Salavert       

1