La Sčrie dels Harmōnics

Consonāncia i Dissonāncia

 

1. El So Com A Fenomen Compost. El Timbre

 

2. La Sčrie dels Harmōnics

 

Harmonia

 

Paco Salavert       

1