Les Notes Estranyes

                1. NOTA DE PAS

                        És aquella que omple un interval melòdic.

                        Poden ser: - Diatòniques, si omplen un interval disjunt (3ª o més)

                                         - Cromàtiques, si omplen un intervall de 2ª Major.

                        Es troben en temps o part dèbil i no se xifren.

                        En resoldre la NP, l'acord pot ser el mateix o canviar a un altre.

 

                2. BRODADURA

                        És l'ascens o descens de 2ª M o m amb retrocés a la nota d'origen de qualsevol nota de l'acord.

                        Poden ser Ascendents o Descendents.

                        Es troben en temps o part dèbil i no se xifren.

                        En resoldre la BR, l'acord pot ser el mateix o canviar a un altre.

 

                3. APOGGIATURA

                        És aquella que es "recolza" en una nota de l'acord resolent en 2ª asc o desc.

                        Poden ser:    - Harmònica, quan es troba en temps o part més forta que la resolució.

                                            - Melòdica, quan es troba en temps oo part més dèbil que la resolució.

                                            - Ascendent o Inferior, quan resol aascendint.

                                            - Descendent o Superior, quan resol descendint.

                        L'Apoggiatura Harmònica se xifra. L'Apoggiatura Melòdica no se xifra.

                       En resoldre l'Apoggiatura Harmònica l'acord continua el mateix. En resoldre l'Apoggiatura Melòdica l'acord canvia a un altre.

 

                4. RETARD

                        És aquella que es prolonga d'una nota de l'acord anterior i retarda la seva resolució de 2ª ascendent o descendent.

                        Pot considerar-se com una apoggiatura preparada. Té 3 fases:

                                a) Preparació, d'igual o major durada que el retard o com a mínim un terç del mateix.

                                b) Percussió, ha d'estar sempre en temps o part més forta que la resolució.

                                c) Resolució, serà sempre de 2ª ascendent o descendent anomenant-se retard superior o retard inferior.

                        Se xifra.

 

                5. ANTICIPACIÓ

                        És aquella que anticipa una o més notes de l'acord que el segueix.

                        Poden ser:    a) Directes, si anticipa la mateixa nota que s'escoltarà a continuació.

                                            b) Indirectes, quan anticipa una nota que s'escoltarà en una veu diferent.

                       

                        Es troba en temps o part dèbil i no se xifra.

                        En resoldre la ANT, l'acord canvia a un altre.

 

                6. ESCAPADA

                        És una brodadura sense resolució.

                        Es troba en temps o part dèbil i no se xifra.

                        En resoldre la ANT, l'acord canvia a un altre.

 

                7. PEDAL

                        És una nota que es prolonga immòbil durant varis acords.

                        Ha de començar i acabar sent nota real, podent ser a més a més estranya a d'altres acords durant la seva durada.

                        Pot ser:    a) Inferior, en el Baix.

                                        b) Interior, en les veus interiors.

                                        c) Superior, en la Soprano.

 

Harmonia

Paco Salavert       

1