Política de Privacitat

Responsable del tractament

 

L'interessat que faciliti a Francisco Salavert Jiménez dades de caràcter personal a través d'aquesta pàgina web o per altres vies queda informat que el tractament de les dades és realitzat per:

 

Francisco Salavert Jiménez

carrer Còrsega, núm. 531 Bis, Local 1, 08025, Barcelona.

Telèfon: 605594439

Correu electrònic: pacosalavert2@yahoo.es

 

Finalitats del tractament de dades

 

A Francisco Salavert Jiménez el tractament de dades es realitza normalment per contactar amb el remitent de la informació o donar resposta a la vostra sol·licitud o petició

 

Aquestes dades no seran compartides per Francisco Salavert Jiménez amb cap tercer, i s'emmagatzemen als servidors de l'entitat on s'emmagatzema la informació.

 

Durada del tractament de dades ·    

 

 

Legitimació per al tractament de dades ·    

 

 

En qualsevol cas, el consentiment atorgat podrà ser revocat en qualsevol moment, si bé això no afectarà la licitud de les dades tractades amb anterioritat. Les categories de dades tractades són les que se sol·liciten al formulari a través del qual ens facilita les seves dades.

 

Els teus drets

 

Tota persona que ens faciliti les seves dades té els drets següents: ·

 

Dades de tercers

 

Si faciliteu dades de tercers, assumiu la responsabilitat d'informar-vos prèviament de tot el que preveu l'article 14 del Reglament General de Protecció de Dades en les condicions establertes en aquest precepte.

 

Responsabilitat sobre les teves dades personals

 

L'usuari és responsable que la informació que proporcioneu a través d'aquest web sigui certa. A aquests efectes, respon de la veracitat de totes les dades que comuniqui i mantindrà convenientment actualitzada la informació facilitada, de manera que respongui a la seva situació real. L'usuari serà responsable de les informacions falses o inexactes que proporcioni i dels perjudicis que això causi al titular d'aquesta web oa tercers.

 

Mesures que es prenen en el tractament de dades personals

 

Francisco Salavert Jiménez es compromet en la utilització de les dades personals facilitades conforme a les finalitats indicades en aquesta Política de privadesa, garantint la seguretat i confidencialitat de les dades de caràcter personal que li siguin facilitades. Amb aquesta finalitat, té implantades les mesures de seguretat d'índole tècnica i organitzativa que són necessàries per evitar-ne l'alteració, la pèrdua, el tractament o l'accés no autoritzats, d'acord amb el que estableix la normativa aplicable.

 

Inici